Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

Reposted frombluuu bluuu viajustmine justmine
8104 c34c 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viajustmine justmine
Sponsored post
6780 95e3 500
Reposted frompesy pesy viajustmine justmine
5720 313a 500
Reposted frompesy pesy viajustmine justmine
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

1658 4bc9 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viajustmine justmine
3052 9085
Reposted fromgreengables greengables viajustmine justmine
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajustmine justmine
1403 7cc3 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajustmine justmine
0603 2423 500
Reposted fromBabson Babson viajustmine justmine
- Może powinieneś z kimś porozmawiać? - I co miałbym temu kogoś powiedzieć? Że zwątpiłem we wszystko, w co do tej pory wierzyłem, i sprzeniewierzyłem się wszelkim moralnym wartościom?
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
6351 00fb
Reposted fromscorpix scorpix viajustmine justmine
Coś czułem wyraźnie i czegoś zdecydowanie chciałem. A teraz wszystko się rozmydliło.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajustmine justmine

October 03 2019

2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik viajustmine justmine
Reposted fromshakeme shakeme viajustmine justmine
6717 4dd9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
9267 d3ca
Reposted fromRowena Rowena viajustmine justmine
8491 6b63
Reposted fromRowena Rowena viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...