Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

niewiele w sobie siebie mam
Reposted frompastelina pastelina
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viakomplikacja komplikacja
Byłam zakochana w tym jak mocno mnie kochałeś.
— Losing Hope
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajustmine justmine
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viajustmine justmine
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viakomplikacja komplikacja
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.

— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viacontrapalabra contrapalabra

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viacontrapalabra contrapalabra
9372 8d82 500
Lofoten Islands | ( by Jude Allen )
Nie rozumie się u nas tego, że młodzież boi się szarości życia
— Hłasko
Reposted fromweightless weightless viacontrapalabra contrapalabra
7570 838d
Stanisław Barańczak
1308 ff3a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Możesz mieć wysokie obcasy, garsonkę oraz groźną minę i być poważna jak koniec świata, a dla mnie i tak zostaniesz małą dziewczynką, którą trzeba ochronić przed burzą.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl