Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viacontrapalabra contrapalabra
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viakomplikacja komplikacja
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagwiazdeczka gwiazdeczka
6547 b910 500
Reposted fromunterland unterland viagwiazdeczka gwiazdeczka
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viagwiazdeczka gwiazdeczka
1728 daea
Reposted fromursa-major ursa-major viagwiazdeczka gwiazdeczka
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viagwiazdeczka gwiazdeczka
6717 4dd9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
6182 016d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viagwiazdeczka gwiazdeczka
4951 b1e8 500
4844 543f 500
Reposted fromunterland unterland viagwiazdeczka gwiazdeczka
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacontrapalabra contrapalabra
Nie chcę iść przez życie bez ciebie.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacontrapalabra contrapalabra
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viacontrapalabra contrapalabra
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viacontrapalabra contrapalabra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl