Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

3696 7606 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajustmine justmine
jutro ... jutro... za miesiąc za rok... Za późno 
— tysiace-mysli.soup.io
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viajustmine justmine
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine
9469 cc28
Dla Ciebie mogę zrobić wszystko,  co zechcesz powiedz tylko...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajustmine justmine
5576 ce32 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viajustmine justmine
3410 a7af 500
Reposted fromunco unco viajustmine justmine
6372 5607 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustmine justmine
9871 a1e2 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viajustmine justmine
Reposted frombluuu bluuu viajustmine justmine
3611 2812 500
heart
Reposted fromsponzy sponzy viajustmine justmine
4960 18eb 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viajustmine justmine
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viajustmine justmine
Reposted frombluuu bluuu viajustmine justmine
4147 4df2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajustmine justmine
5612 ee27 500
Twoje ubrania ochraniają moje ciałko od wszelkiego zła na świecie <3
Reposted frommysoul mysoul viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl