Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

9010 22d0
Reposted fromkarahippie karahippie viatake-care take-care
3803 1fdb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatake-care take-care
Reposted fromFlau Flau viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić.
Tyle adresów, pod które nie można mi pójść.
— Katarzyna Wołyniec.
Reposted fromnutt nutt viatake-care take-care
Nie robi się komuś nadziei wiedząc, że to ma termin ważności.
Reposted fromBrilliant Brilliant viatake-care take-care
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viafallingsky fallingsky
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja

May 16 2018

Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Sherry Argov - "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromtroubles troubles viakomplikacja komplikacja
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viakomplikacja komplikacja
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  powinnam ”  w moim wieku W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno.  I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...].  Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa, „Herbatniki z jagodami”
Reposted fromlifeless lifeless viatake-care take-care
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacontrapalabra contrapalabra
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viatake-care take-care
Zrezygnowaliśmy z tak wielu rzeczy.
Powinniśmy być razem.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacontrapalabra contrapalabra
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viakomplikacja komplikacja
6154 c750 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
6626 83e0
Reposted fromdorks dorks viakomplikacja komplikacja

March 20 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl