Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

Płaczę częściej, niż myślisz.
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viacontrapalabra contrapalabra
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
6472 56e0 500
0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos viacontrapalabra contrapalabra
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viakomplikacja komplikacja
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakomplikacja komplikacja
2595 8302 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viacontrapalabra contrapalabra
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viafallingsky fallingsky

February 28 2018

Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viafallingsky fallingsky
5298 1e12
Tam gdzie trzeba krzyczeć mówię szeptem.
— Różewicz
Reposted fromazalia azalia viakomplikacja komplikacja
7060 bc05
Reposted fromipo ipo viakomplikacja komplikacja
To, że będziesz robić co ci każą nie oznacza, że odniesiesz sukces.
— Jiro śni o sushi (2011)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl